Fylkesblomster
(Egil Michaelsen)

 

Noe du lurer på, send en mail da vel!

 

Fylkesblomster i Norge

Akershus Blåveis Hepatica nobilis
Aust-Agder Vivendel Lonicera periclymenum
Buskerud Hvit Nøkkerose Nymphaea alba
Finnmark Molte Rubus chamaemorus
Hedmark Geitrams Epilobium angustifolium
Hordaland Kusymre Primula vulgaris
Møre og Romsdal Bergfrue Saxifraga cotyledon
Nordland Rødsildre Saxifraga oppositifolia
Nord-Trøndlag Marisko Cypripedium calceolus
Oppland Mogop Trifolium pratense
Oslo Bakkekløver Trifolium montanum
Rogaland Klokkelyng Erica tetralix
Sogn og Fjordane Revebjelle Lychnis viscaria
Svalbard Svalbardvalmue Papaver dahlianum
Sør-Trøndelag Reinrose Pulsatilla pratensis
Telemark Søstermarihand Dactylorhiza sambucina
Troms Ballblom Trolliu europaeus
Vest-Agder Eik Quercus robur
Vestfold Bøk Fagus sylvatica
Østfold Liljekonvall Convallaria majalis


En artikkel om temaet!

egil@markblomster.com