HERBARIUM
Sommereik
 
Familie: Bøkefamilien
 
Latinsk Navn: Querqus robur

Diverse opplysninger:

Funnet ved Kalnes i Sarpsborg kommune, og i Rygge kommune.

Dato:
15 mai 2019
14 september 2016