HERBARIUM
Kusymre
 
Familie: Nøkleblomfamilien
 
Latinsk Navn: Primula vulgaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalvehageneste i Grimstad kommune.

Dato: 10 mai 2008