HERBARIUM
Bakkekløver
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Trifolium montanum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Hovedøya i Oslo kommune. Kom litt sent, men får prøve å få bilder på et litt tidligere stadium en annen gang.

Dato:
7 juni 2014
24 juni 2008
30 juni 2010