ØBF
(Hovedside)

 

Noe du lurer på, send en mail da vel!

 

Her vil det dukke opp litt informasjon rundt
Østfold Botaniske Forening (og litt til..)
-------------------------------------------------------------

Husk neste tur (møte) 2017:
Onsdag 15. Mars Kl 19.00.
Årsmøte i Eldrebølgens lokaler, Råde. Styremøte kl. 18.00 med egen innkalling. Etter årsmøtet vil S.Åstrøm fortelle om floraarbeidet med turguiden vår. Så vil Camilla Lindberg foredra om Hemmeligheter til norske gress, utbredelse og utvikling.
Enkel servering.
Kontaktpersoner: B.P.L. & J.I.B.

 

Aktiviteter ØBF
Villblomstenes dag Om ØBF
Florakartlegging!  
   
Turreferater og Årsmeldinger Floraen i Østfold
Turreferater / Årsmeldinger Karplantebelegg i Østfold kommunene 2016!
  Kommuneblomster i Østfold
  Fylkesblomst i Østfold
  Floraatlas
  100000 karplanter i Artsobs.
   
Foreninger Litteratur på nett
NBF Blyttia! Alle nummer!
Natur i Østfold
Databaser på nett
Artsobservasjoner Biofokus
Virtuella floraen  
Virtuella herbariet

 

egil@markblomster.com