Floraatlas
(ØBF)

 

Noe du lurer på, send en mail da vel!

 

Floraatlas Østfold

Østfold Botaniske Forening jobber for økt kunnskap om floraen og gir innspill til
natur som bør ivaretas. Dette gjør vi ved å samle materiale til offentlige samlinger
og registrere funn i Artsobservasjoner.
Alle er velkomne til å bidra til å forbedre informasjonen i floraatlaset.

Floraatlas Østfold viser forekomst av Østfolds karplanter i 228 5x5 km-ruter,
basert på materiale presentert på Artskart.
Hoveddelen av Floraatlaset er drøye 2000 utbredelseskart, ett for hver art.
Videre inneholder atlaset oversikt over arter observert/samlet i hver rute, samt mangellister
over de mest sannsynlige som forventes å finne i rutene.

Alle nedenstående tema er filer man laster ned ved å klikke på dem. Til sammen inneholder de
nedenstående tema ca. 3000 filer. Vi anbefaler at du lagrer de lokalt på din pc/mac.

Innledning og forklaringer
Oversiktskart og lister
 
Utbredelseskart
 
Artslister for 5x5 km-rutene
Mangellister for 5x5 km-rutene
Sesongfordeling av funn i 5x5 km-rutene
25 km2-kartrutene med alle funn
 
Artskommentarer
 
Oversikt over karplantebelegg i Østfoldkommunene

 

egil@markblomster.com