MARKBLOMSTER
(Egil Michaelsen)

 

Noe du lurer på, send en mail da vel!

 

Trykk på bildet for å se et stort eksemplar av bildet
(Husk at oppløsningen på bildene er svært redusert)
Side: 1 ..... 2 ..... 3 .....

95
Blåbær
(Vaccinium myrtillus)

94
Tyttebær
(Vaccinium vitis-idaea)
68
Prestekrage
(Leucanthemum vulgare)
60
Reinrose
(Dryas octopetala)
75
Prestekrage
(Leucanthemum vulgare)
74
Snøsøte
(Gentiana nivalis)
53
Skrubbær
(Cornus suecica)
54
Strandsmelle
(Silene maritima)
40
Strandnellik
(Armeria maritima)
52
Maiblom
(Maianthemum bifolium)
41
Strandnellik
(Armeria maritima)
51
Maigull
(Chrysosplenium alternifolium)
27
Melbær
(Arcostaphylos uva-ursi)
36
Melbær
(Arcostaphylos uva-ursi)

56
Nyresildre
(Saxifraga granulata)

29
Hestehov
(Tussilago farfara)
39
Bukkeblad
(Menyanthes trifoliata)
55
Blåbær
(Vaccinium myrtillus)
30
Gråselje
(Salix cinerea)
49
Gråselje
(Salix cinerea)

35
Hestehov
(Tussilago farfara)

34
Hvitveis
(Anemone nemorosa)
32
Gullstjerne
(Gagea lutea)
31
Gullstjerne
(Gagea lutea)
30
Gåsemure
(Potentilla anserina)
25
Fjellfiol
(Viola biflora)

Side 1 ..... 2 ..... 3 .....

Side 2