Eksempler på bruk av mine bilder
(Egil Michaelsen)

 

Noe du lurer på, send en mail da vel!

 

Først bør jeg vel nevne at jeg blir referert til i alle europeiske land fra Olympus sine sider:
Et par eksempler til venstre....
I disse to floraene har det og blitt endel bilder.
Her har jeg bidratt med ca 30 bilder. En flott bok som anbefales.
Denne boken fra Skottland inneholder flere bilder fra meg.
Fjellhagen i Botanisk museum
I bladet sopp og nyttevekster har jeg hatt bilder mange ganger.
I floraen "Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge" ble det mange bilder
 
Eiliv Grue har utgitt en flott bok som heter "Undring".
Her har jeg jeg og bidratt med bilder!
 
Jeg har bidratt med bilder i flere utenlandske bøker og tidsskrifter.
En av dem er boken " Parasitic Flowering Plants".
 
En annen bok er en bok som bare handler om blåbær rundt omkring i verden.
"Blueberries".
 

Jeg har flere ganger bidratt med bilder i dette tidsskriftet som blir utgitt i Sveits.
Det har og et nettsted:
http://www.salamandre.net/

Dette er et tysk magasin som jeg har bidratt med bilder i.
 
Det har jo blitt endel bilder av sommerfugler, og jeg har flere bilder i boken "Norges Sommerfugler", utgitt av bl.a. Leif Aarvik. Dette er etter min mening den beste boken om sommerfugler utgitt i Norge.
 
Den norske turistforening ga ut i 2010 en ny Turlederbok.
Her har jeg flere bilder.
 
Dette er et hefte om "Naturen i Østre Toten".
Det ble flere bilder her og.
 
Dette er en håndbok for apotekansatte. Det ble flere bilder her og!  
I tidsskriftet "Norsk Hage Tidend" har jeg levert bilder et par ganger!
 
I magasinet "Life" leverte jeg bilder til flere magasiner for en tid tilbake!
 
I bladet "Fjord og Friluft" har jeg levert bilde en gang. Dette var i forbindelse med åpningen av Hvaler nasjonalpark.
 
Bilder har blitt brukt i magasiner som egentlig er direkte rettet mot natur!
 
Ved utgivelsen av en lokal bok over Brønnøya i Oslofjorden, så bidro jeg med flere bilder.
 
Det har blitt mange bidrag til plakater og oppslag gjennom årene. Dette er spesielt til bruk i kommuner og fylkeskommuner som er flittige "kunder".
 

I tillegg så har jo bildene blitt brukt på veldig mange Internett sider. Kan nevne noen få som eksempler:

http://fylkesmannen.no/hoved.
aspx?m=5121&amid=3034216
http://www.sabima.no/
sider/tekst.asp?side=378
  http://www2.artsdatabanken.no/
faktaark/Faktaark198.pdf
http://www2.artsdatabanken.no/
faktaark/Faktaark183.pdf
Det er veldig mange skoler som har linker til sidene mine, og det synes jeg er moro. Det å bidra til at interessen for naturen kan stige, er jo helt topp! http://publisering.skolenettet.no/
web/templates/pages/link.aspx?
id=48897&epslanguage=NO
 
     

 

egil@markblomster.com