HERBARIUM
Vrangdå
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Galeopsis bifida

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kurland i Sarpsborg kommune.

Dato:
1 juli 2016
19 juli 2007