HERBARIUM
Villrips
 
Familie: Ripsfamilien
 
Latinsk Navn: Ribes spicatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune, og på Randholmen i Fredrikstad kommune.

Dato:
7 mai 2011
9 mai 2007