HERBARIUM
Vierstarr
Les mer om vierstarr i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex stenolepis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på vei opp til Sissihøa i Oppdal kommune og i Hedmark kommune.

Dato:
22 juli 2012
28 juli 2010