HERBARIUM
Vendelrot
 
Familie: Vendelrotfamilien
 
Latinsk Navn: Valeriana sambucifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Solli Bruk i Sarpsborg kommune, og ved Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato:
15 juni 2012
13 juni 2004