HERBARIUM
Vendekløver
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Trifolium resupinatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Askim kommune.

Dato: 25 august 2016