HERBARIUM
Veivortemelk
 
 
Familie: Vortemelkfamilien
 
Latinsk Navn: Euphorbia esula

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Danmarksøya i Rygge kommune.

Dato: 13 juni 2008