HERBARIUM
Veikstarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex disperma

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Flatåsen, Ski i Akershus kommune, og i Marker kommune.

Dato:

22 juni 2016
30 juni 2016