HERBARIUM
Veihaukeskjegg
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Crepis biennis

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet i Marker kommune.

Dato: 2 juli 2016