HERBARIUM

Vasstelg

 
Familie: Stortelgfamilien
 
Latinsk Navn: Dryopteris cristata

Diverse opplysninger:

Denne planten ble funnet på Hvaler på Spjærøy.

Dato:
3 august 2010
28 mars 2007