HERBARIUM
Vassmynte
 
Familie: Leppeblomst
 
Latinsk Navn: Mentha aquatica

Diverse opplysninger:

Denne planten ble funnet på Brattestø i Hvaler kommune.

10 september 2005