HERBARIUM
Vass-slirekne
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Persicaria amphibia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Isesjø, i Tunevannet i Sarpsborg kommune og i Gamlebyen i Fredrikstad kommune.

Dato:
3 august 2011
22 august 2007
28 august 2009