HERBARIUM
Vasshøymol
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex aquaticus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Glomma ved Kykkelsrud i Askim kommune og ved Mønster i Trøgstad kommune.

Dato:
30 juni 2012
22 september 2007