HERBARIUM
Vassarve
 
Familie: Nellik
 
Latinsk Navn: Stellaria media

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Sarpsborg kommune.

Dato: 19 mars 2003