HERBARIUM
Vardefrytle
 
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Luzula confusa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato: 17 juli 2009