HERBARIUM
Vanlig Arve
 
Familie: Nellik
 
Latinsk Navn: Cerastium fontanum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato: 5 juni 2005