HERBARIUM
Vanlig amerikamjølke
 
 
Familie: Mjølkefamilien
 
Latinsk Navn: Epilobium ciliatum ssp. ciliatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt inne på Borregaard sitt tømmerlager på Opsund.

Dato: 3 juli 2008