HERBARIUM
Vårvikke
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Vicia lathyroides

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Akerøya i Hvaler kommune, på Kirkøya i Hvaler kommune, og på Eløya i Rygge kommune.

Dato:
22 mai 2019
31 mai 2015
28 mai 2008
21 mai 2007