HERBARIUM
Vårsvineblom
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Senecio vernalis

Diverse opplysninger:

Disse plantene kommer ifra Asmaløy på Hvaler kommune ved tunnelen.

Dato: 27 juli 2011

'