HERBARIUM
Vårstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex caryophyllea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune, og på Danmarksøya i Rygge kommune.

Dato:
2 juni 2017
9 juni 2010
19 mai 2010
3 mai 2010
29 mai 2006