HERBARIUM
Vårpengurt
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Thlaspi caerulescens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Solli Bruk i Sarpsborg kommune.

Dato:
26 mars 2012
16 april 2011
17 april 2003
20 april 2003
9 april 2007