HERBARIUM
Vårkjærminne
Les mer om vårkjærminne i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Omphalodes verna

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Aremark kommune.

Dato: 19 mai 2010