HERBARIUM
Ullarve
 
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Cerastium alpinum ssp. lanatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Gjøra i Sunndal kommune.

Dato: 22 juli 2009