HERBARIUM
Ugrasklokke
 
Familie: Klokke
 
Latinsk Navn: Campanula rapunculoides

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt i Rotlia i Hamar kommune.
Det andre bildet er tatt ved Buerbakkene i Rakkestad kommune.

Dato:
9 juli 2006
juni 2004