HERBARIUM
Ugrasbalderbrå
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Matricaria merforata

Diverse opplysninger:

Denne er tatt bilde av på Øra i Fredrikstad.

Dato: 23 mai 2005