HERBARIUM
Tunbalderbrå
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Chamomilla suaveolens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune og i Askim kommune.

Dato:
29 juni 2017
11 juli 2004