HERBARIUM
Tiriltunge
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lotus corniculatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune og på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
22 mai 2014
5 juni 2013
7 juni 2012
1 juni 2003