HERBARIUM
Takhaukeskjegg
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Crepis tectorum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ovenfor Øyer kirke i Øyer kommune.

Dato:
16 juni 2007
14 juni 2010