HERBARIUM
Svarterteknapp
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lathyrus niger

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
7 juni 2007
26 mai 2007

'