HERBARIUM
Svartbakkestjerne
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Erigeron humilis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Endalen på Svalbard.

Dato: 20 juli 2013