HERBARIUM
Sumphaukeskjegg
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Crepis paludosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Slåttemyra i Nittedal Kommune.

Dato: 25 juni 2006