HERBARIUM
Stri Kråkefot
 
Familie: Kråkefotfamilien
 
Latinsk Navn: Lycopodium annotinum ssp. annotinum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune og i Sarpsborg kommune.

Dato:
17 februar 2016
24 juli 2005
1 september 2007