HERBARIUM
Strandvindel
 
Familie: Vindelfamilien
 
Latinsk Navn: Calystegia sepium

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Storesand på Kirkøya i Hvaler kommune, og ved Solli Bruk i Sarpsborg kommune.

Dato:
12 august 2015
17 august 2011
21 august 2005