HERBARIUM
Strandsteinkløver
Les mer om strandsteinkløver i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Melilotus altissimus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Asmaløy i Hvaler kommune.

Dato:
8 juli 2009
14 august 2009