HERBARIUM
Strandmalurt
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Artemisia maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
21 juni 2019
16 september 2005