HERBARIUM
Strandkryp
 
Familie: Nøkleblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Glaux maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Viker og Søndre Sandøy i Hvaler kommune, og på Geitøya i Onsøy kommune.

Dato:
2 juni 2017
16 juni 2012
13 juni 2004