HERBARIUM
Strandbalderbrå
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Matricaria maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Brattestø på Hvaler kommune.

Dato:
7 august 2020
8 april 2016
28 juni 2012
25 juni 2009
16 september 2005
17 august 2005