HERBARIUM
Storborre
Les om storborre i Den virtuelle floraenLes om storborre i Urtekildens planteleksikon
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Arctium lappa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato:
7 august 2008
8 august 2006