HERBARIUM
Stivsveve
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Hieracium laevigatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Østby i Spydeberg kommune.

Dato: 27 juni 2008