HERBARIUM
Stivdylle
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Sonchus asper

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt ved Børtevann i Sarpsborg kommune.
Den siste planten ble funnet ved Borregaard i Sarpsborg kommune.

Dato:
22 august 2007
7 august 2005
30 august 2007