HERBARIUM
Spisslønn
 
Familie: Lønne
 
Latinsk Navn: Acer platanoides

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Sarpsborg kommune ved Glengshølen.

Dato: 28 april 2003