HERBARIUM
Sommervikke
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Vicia sativa ssp. nigra

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato: 29 mai 2008