HERBARIUM
Sneglebelg
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Medicago lupulina

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Brattestø i Hvaler kommune, og på Opsund i Sarpsborg kommune.

Dato:
20 juni 2008
11 juni 2005